הלבנה האחרונה להשלמת הקיר

אז נראה לי שחשפתי את המבנה המקורי, שנשכח מזמן, הטבוע בתורה... אני מרגיש כאילו חפרתי ומצאתי את ארון הברית הנעלם. ניתן לטעון, שהעניין אפילו...